დიდი არჩევანი, კარგი ფასები

Sunday, June 1, 2014

„აუდი“ ნაცისტების დანაშაულებებში ღრმად იყო ჩართული

New Investigation Shows Audi's Deep Nazi Involvements
1 ივნისი
გერმანული პროდუქცია, მათ შორის ავტომობილები, თანამედროვე მსოფლიოში საუკეთესო ხარისხით გამოირჩევა. ასე იყო გასული საუკუნის 30-40-იან წლებში, როცა მსოფლიო ფაშისტურმა გერმანიამ და კომუნისტურმა სსრკ-მ (სახე და სახელშეცვლილმა რუსეთმა) შეაზანზარეს. და ამ დროს, იმ კომპანიების უმეტესობა, რომლებითაც თანამედროვე მსოფლიოა აღფრთოვანებული, ნაცისტების სასარგებლოდ მუშაობდა.