დიდი არჩევანი, კარგი ფასები

Saturday, October 5, 2013

ავტომობილებს მალე გარე აირბალიშებით აღჭურვავენ

External Airbags for Side Crashes Currently Under Development
5 ოქტომბერი
თანამედროვე ავტომობილების ინტერიერები ისეთი უსაფრთხოების სისტემებითაა აღჭურვილი, რომ ავარიის შემთხვევაში, ისინი გარშემო პრაქტიკულად მთლიანად აირბალიშებით იფარება. მაგრამ უსაფრთხოებაში ყოველი ეტაპის ათვისების შემდეგ, სარეიტინგო კრიტერიუმები უფრო მკაცრი და მრავალფეროვანი ხდება, რაც მწარმოებლებს მუდმივად სიახლეების დანერგვაზე ზრუნვას აიძულებს.